Projekty Unijne, Dotacje dla bezrobotnych & Porady prawne

Firma EURO-PROFIS świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spośród szeregu firm wyróżnia nas bogate doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia finansowego, indywidualne podejście do każdego projektu, rzetelność oraz uczciwość.

Screenshot

Państwa zadowolenie oraz nasza wiara w sukces stanowi o sile naszej firmy

Dzięki zdobytym umiejętnościom wiemy dokładnie na jakie aspekty należy zwrócić największą uwagę i w jaki sposób zmaksymalizować państwa szane na uzyskanie dotacji.

Zobacz więcej

Dlaczego EURO-PROFIS ?

 • Wnioski
  aplikacyjne

  Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie (wiele firm działających na tarnowskim rynku posługuje się nieaktualnymi przepisami i drukami urzędu pracy. Taki wniosek zostaje automatycznie odrzucony podczas oceny formalnej. Z nami mają państwo pewność, że jesteśmy na bieżąco w obowiązujących przepisach. Szanujemy państwa czas, działamy szybko i przede wszystkim skutecznie.

  Sporządzanie właściwych umów najmu, użyczenia, oświadczeń woli, listów intencyjnych, umów o współpracy, (z naszych doświadczeń wynika, że odpowiednie przygotowanie umów rzutuje na całą przyszłą działalność. Umowy to nie tylko część dokumentacji technicznej wniosku mają one realne przełożenie na bezpieczeństwo funkcjonowania państwa firmy. Dzięki prawniczemu przygotowaniu nasze umowy sporządzamy nie korzystając z gotowych internetowych szablonów a z uwględnieniem państwa woli i najlepszego interesu firmy)

  Opracowanie charakterystyki przyszłej działalności z uwzględnieniem maksymalizacji zysku (właściwe opracowanie charakterystki przyszłej działalności ma nie tylko wpływ na pozytywną opinię powiatowego urzędu pracy ale także rzutuje na ilość przyznanych środków. Szerokie opracowanie charakterystyki pozwoli państwu uzyskać maksymalną kwotę dotacji)

  Matematyczne i finansowe opracowanie biznesplanu zawartego we wniosku aplikacyjnym (odpowiednie dla rodzaju działalności przewidywane efekty ekonomiczne z uwględnieniem sposobu opodatkowania przyszłej firmy),

  Opracowanie kalkulacji kosztów oraz harmonogramu wydatków w ramach wnioskowanych środków (jest to niezwykle istotna część wniosku. W tym miejscu ważą się losy przyszłego zaplecza technicznego firmy a także środków finansowych, które po rozliczeniu pozostaną do dyspozycji włąściciela firmy. Odpowiednie skonstruowanie tej części wniosku pozwoli zoptymalizować wydatki pod kątem dokonania późniejszych odliczeń podatkowych)

 • Rozliczania
  dotacji PUP

  Rozliczania dotacji PUP (na bieżąco konsultują państwo z nami poszczególne dokumenty i faktury potrzebne do rozliczenia w urzędzie pracy unikając w ten sposób konieczności zwrotu środków)

 • Doradztwo
  w zakresie formalności

  Doradztwo w zakresie wszelkich formalności związanych z otwarciem nowej firmy (krok po kroku przeprowadzimy państwa przez formalności w urzędzie pracy, urzędzie skarbowym, zus i urzędzie gminy-miasta)

 • Doradztwo w zakresie form
  opodatkowania

  Doradztwo w zakresie form opodatkowania (pomożemy państwu wybrać właściwą formę opodatkowania i dopasować ją do profilu prowadzonej działalności)

Background Image

Doświadczenie & Umiejętności

Nasza firma opiera swoje działanie na doświadczeniu pracowników nabytym m.in. W Urzędzie Miasta Tarnowa a także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Jest to doświadczenie wyniesione z opracowania, kontrolowania i rozliczenia setek wniosków o dofinansowanie.